Γενικές Πληροφορίες

Για να κατεβάσετε το πιστοποιητικό παρακολούθησης, παρακαλούμε πιέστε εδώ
 

 

 

Συνεδριακό Υλικό
Το συνεδριακό υλικό θα παραδίδεται σε όλους τους εγγεγραμμένους Συνέδρους από τη Γραμματεία του Συνεδρίου, η οποία θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο και συγκεκριμένα
στο mid lobby του Ξενοδοχείου Hilton Athens, κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες.

Κάρτες Συνέδρων
Για την πρόσβαση τόσο στις Επιστημονικές Συνεδρίες, όσο και στον Εκθεσιακό χώρο απαιτείται η επίδειξη της κάρτας συνέδρων (badge). Οι κάρτες θα φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), προκειμένου να σκανάρονται από ειδικό μηχάνημα κατά την είσοδο και έξοδο των συνέδρων από τις συνεδριακές αίθουσες. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης για κάθε σύνεδρο και η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος θα αποτελεί το βασικό κριτήριο τόσο για τη διάθεση των μορίων, όσο και των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΕΟΦ.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την τελευταία ημέρα διεξαγωγής του. Παράλληλα, στα πιστοποιητικά παρακολούθησης
θα αναγράφονται τα Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits). Δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει το
60% του Επιστημονικού προγράμματος. 

Μοριοδότηση
Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS - EACCME χορηγήθηκαν 32 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) στο 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Χειρουργικό Forum 2018 με διεθνή συμμετοχή. Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης. Επισημαίνεται ότι κάθε (1) μόριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε μια πλήρη ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος. Η χορήγηση των μορίων θα γίνεται μόνο εφόσον υποβληθεί συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.

Αξιολόγηση Συνεδρίου
Η συμπλήρωση της online φόρμας αξιολόγησης είναι υποχρεωτική για τη χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης. Οι σύνεδροι μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο καθ΄ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου και όχι μόνο κατά την τελευταία μέρα. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, παρακαλούνται οι σύνεδροι να εισάγουν τον κωδικό αριθμό που αναγράφεται στο badge τους. Προς διευκόλυνση των συνέδρων, η φόρμα αξιολόγησης μπορεί να συμπληρωθεί και να υποβληθεί, είτε μέσω του συνεδριακού app, είτε μέσω των υπολογιστών, που θα υπάρχουν διαθέσιμοι για το σκοπό αυτό.

Abstract Book
Όλες οι εργασίες (abstracts) που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν και παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, ως Προφορικές - Ελεύθερες Ανακοινώσεις, Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις
(e-posters) και Βιντεοπροβολές θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Αυτή τη χρονιά οι εργασίες θα διατεθούν μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου,
ενώ με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής και της Εταιρείας Οργάνωσης, τα χρήματα που προορίζονταν για τα CDs περιλήψεων θα δοθούν σε κοινωφελές ίδρυμα.
Οι περιλήψεις των εργασιών δημοσιεύονται, όπως υποβλήθηκαν. Η Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν ευθύνη για
τη μορφή των εργασιών, καθώς και για τυχόντα λάθη και παραλείψεις.

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Στο συνεδριακό ξενοδοχείο Hilton Athens δε διατίθεται δωρεάν WiFi. Ελεύθερη πρόσβαση στο internet υπάρχει διαθέσιμη στο εστιατόριο “Βυζαντινό” και στο “Αίθριο”.

Συνεδριακό Application
Για ακόμη μια χρονιά, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, είναι διαθέσιμη ειδική καινοτόμος διαδραστική εφαρμογή (application), η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες του
Συνεδρίου (επιστημονικό πρόγραμμα, ομιλητές κλπ.). Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη απ΄ όλα τα κινητά τηλέφωνα (smart phones) και tablets των συνέδρων.

Cash Bar
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέδρων και των εκθετών θα λειτουργεί ανοιχτό μπαρ επί πληρωμή (cash bar) καθ΄όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου, στο foyer της αίθουσας Τερψιχόρη. 

Πολιτική Καπνίσματος
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους ανεξαιρέτως τους εσωτερικούς χώρους του συνεδριακού ξενοδοχείου. Ως χώρος καπνιστών θα χρησιμοποιηθεί η βεράντα της αίθουσας ΕΡΑΤΩ. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Κινητά Τηλέφωνα
Για την ομαλή διεξαγωγή του επιστημονικού προγράμματος, παρακαλούνται οι σύνεδροι όπως έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα απενεργοποιημένα ή στην αθόρυβη λειτουργία εντός
των συνεδριακών αιθουσών κατά τις ώρες διεξαγωγής των συνεδριάσεων.

Ασφάλεια
Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμιά ευθύνη για προσωπική φθορά, απώλεια ή ζημιά σε προσωπικά
αντικείμενα των συμμετεχόντων, καθώς και για απρόβλεπτα έξοδα, που πιθανά να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ή λόγω καθυστερήσεων, απεργιών ή άλλων
ειδικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες, όπως φροντίσουν για τις ανάγκες τους σε ταξιδιωτική και υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη.

Απολεσθέντα Αντικείμενα
Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Οικολογικές Δράσεις
Με γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον, η Επιστημονική Εταιρεία, η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου, προχώρησαν σε οικολογικές δράσεις, χρησιμοποιώντας πρώτη ύλη και στοιχεία φιλικά προς το περιβάλλον, για την παραγωγή του συνεδριακού υλικού. Τα badges (eco-badge) παρασκευάστηκαν από υλικό, με τη χρήση του οποίου αποφεύγεται η πλαστική θήκη, με όλες τις καταστροφικές συνέπειες, που το πλαστικό επιφέρει στο περιβάλλον. Παράλληλα, με την καινοτόμο τεχνολογία των e-Posters και μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής, δημιουργίας και παρουσίασής τους, η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία και οι διοργανωτές του Συνεδρίου συνέβαλλαν στη μείωση εκτύπωσης χαρτιού και στη διευκόλυνση των παρουσιαστών ως προς τη μεταφορά των posters στο συνεδριακό χώρο. Τέλος, όλες οι εκδόσεις του Συνεδρίου τυπώθηκαν σε χαρτί από δασικούς πόρους ειδικής διαχείρισης και σε αυστηρά καθορισμένο αριθμό αντιτύπων, ώστε να μην υπάρχει σπατάλη χαρτιού.

Όραμα Ελπίδας
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την Εθελοντική ∆ωρεά Αιμοποιητικών Κυττάρων/Μυελού των Οστών,
καθώς και νέες εγγραφές εθελοντών δοτών σε συνεργασία µε την Τράπεζα Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ». Η Τράπεζα Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» είναι µη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε από το Σύλλογο Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο ΕΛΠΙ∆Α και την Πρόεδρό του κα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, για να καλύψει τις ανάγκες ασθενών, παιδιών και ενηλίκων, που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Στη χώρα µας, ο αριθμός των εθελοντών δοτών µυελού των οστών είναι ακόμη µικρός και οι Έλληνες ασθενείς που πρέπει να υποβληθούν σε μεταμόσχευση λαμβάνουν μοσχεύματα κυρίως από το εξωτερικό. Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» έχει αναλάβει εκστρατεία ενημέρωσης για τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων/µυελού των οστών και την αύξηση του αριθμού των Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών στη χώρα µας.


H Οργανωτική επιτροπή του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής και Χειρουργικού Forum 2018 με διεθνή συμμετοχή σας προσκαλεί να στηρίξετε την πρωτοβουλία αυτή.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 21-24 Νοεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 7  Οκτωβρίου

Υποβολή της δημοσιευμένης εργασίας: 14 Σεπτεμβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 26 Οκτωβρίου

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 852-842
210 36 43 511
[email protected]