Επιτροπές

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

Πρόεδρος
Μακρής Ιωάννης

Α΄ Αντιπρόεδρος
Ζωγράφος Κ. Γεώργιος

Β΄ Αντιπρόεδρος
Πίνης Σταμάτιος

Γεν. Γραμματέας
Ζωγράφος Ν. Γεώργιος

Ειδικός Γραμματέας
Κουτελιδάκης Ιωάννης

Ταμίας
Πολυδώρου Ανδρέας

Έφορος Βιβλιοθήκης
Λέανδρος Εμμανουήλ

Σύμβουλοι
Γερασιμίδης Θωμάς, Κουτσόπουλος Κωνσταντίνος,
Κομπορόζος Βασίλειος, Τούτουζας Κωνσταντίνος

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 21-24 Νοεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 7  Οκτωβρίου

Υποβολή της δημοσιευμένης εργασίας: 14 Σεπτεμβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 26 Οκτωβρίου

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 852-842
210 36 43 511
[email protected]