Βραβεία


Για να δείτε τις εργασίες, που κέρδισαν τα κάτωθι βραβεία και επαίνους, παρακαλούμε πιέστε εδώ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα απονεμηθούν τα παρακάτω βραβεία, τα οποία αθλοθετούνται από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία:

Ι. Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Εργασίας που ανακοινώθηκε στο Συνέδριο και παράλληλα δημοσιεύθηκε σε ξενόγλωσσο περιοδικό από 31/10/2016 έως 30/08/2018.
Για την αξιολόγηση της εργασίας απαιτούνται:

1. Υποβολή της δημοσιευμένης εργασίας και μετάφρασής της στα ελληνικά μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2018.
2. Η εργασία να έχει πρώτο συγγραφέα ηλικίας μικρότερης των 45 ετών, το οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνεται. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους ότι υπερέχουν οι εργασίες με κλινική ή πειραματική έρευνα, από τα συμπεράσματα των οποίων να προκύπτει συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο και στην ιατρική επιστήμη.
Επισημαίνουμε ότι λαμβάνονται κυρίως υπόψη το Impact Factor του Περιοδικού, στο οποίο δημοσιεύτηκε, η ορθή στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής αυτών.

ΙΙ. Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Επιστημονικής Ανακοίνωσης

ΙΙΙ. Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Επιστημονικής Ανακοίνωσης που αφορά στην εφαρμογή της Νέας Τεχνολογίας στη Χειρουργική Πράξη.

IV. Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Επιστημονικής Ανακοίνωσης που αφορά Πειραματική Έρευνα

V. Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης Video

Επίσης θα απονεμηθούν Έπαινοι σε επιλεγμένες Προφορικές Επιστημονικές Ανακοινώσεις, Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις και Βιντεοπροβολές.


Με απόφαση του Δ.Σ της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, σημαντικό κριτήριο για τα παρακάτω βραβεία είναι οι εργασίες να έχουν δημοσιευτεί ή να έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση στο Hellenic Journal of Surgery

  • Bραβείο Καλύτερης Προφορικής Επιστημονικής Ανακοίνωσης που αφορά στην εφαρμογή της Νέας Τεχνολογίας στη Χειρουργική Πράξη
  • Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Επιστημονικής Ανακοίνωσης που αφορά Πειραματική Έρευνα

Παρακαλούνται οι συγγραφείς, των οποίων η εργασία πληροί τα ανωτέρω κριτήρια όπως ενημερώσουν τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο [email protected] αναφέροντας τον κωδικό αριθμό της εργασίας τους (το οποίο έχουν λάβει κατά την υποβολή της στο συνέδριο), καθώς και τον αρ. τεύχους του περιοδικού Hellenic Journal of Surgery στο οποίο δημοσιεύτηκε η εργασία. Αν δεν έχει ήδη δημοσιευτεί, παρακαλούμε όπως αναφέρουν ότι έχει υποβληθεί προς δημοσίευση.


Οι καλύτερες εργασίες, που θα υποβληθούν στο Συνέδριο, θα δημοσιευτούν στο περιοδικό Hellenic Journal of Surgery κατά την κρίση της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την επιλογή της εργασίας τους να δημοσιευτεί στο περιοδικό, καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία, κατά την οποία οφείλουν να υποβάλλουν το πλήρες κείμενο αυτής, προς δημοσίευση.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 21-24 Νοεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 7  Οκτωβρίου

Υποβολή της δημοσιευμένης εργασίας: 14 Σεπτεμβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 26 Οκτωβρίου

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 852-842
210 36 43 511
[email protected]