Επιχορηγούμενες Συνεδρίες

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018  //  Αίθουσα ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4-5-6

18:00 – 19:30 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Νεώτερα δεδομένα στην αντιμετώπιση των Χειρουργικών Λοιμώξεων

Προεδρείο: Α. Καμπαρούδης, Ι. Κουτελιδάκης

Νεώτερες κατευθυντήριες οδηγίες στην αντιμετώπιση των Νεκρωτικών Λοιμώξεων Δέρματος και Μαλακών Μορίων

Μ. Καρανίκας

Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών

Β. Λαγόπουλος

Νεώτερες κατευθυντήριες οδηγίες στην αντιμετώπιση των Επιπεπλεγμένων Ενδοκοιλιακών Λοιμώξεων

Κ. Τούτουζας

Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών

Α.Μαρίνης, Γ. Δουλάμη

Σχολιαστές: Π. Γκανάς, Χ. Παπαβασιλείου

Με την ευγενική χορηγία της 

 

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 // Αίθουσα ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α

19:30 – 20:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρωτόκολλο ERAS, Α-Ω Διαχείριση & ταχεία ανάρρωση ασθενούς // Clinical, economical and Operational excellence through implementing Enhanced recovery

Chairpersons: K. Tsalis, O. Ioannidis

Speaker: I. Farid

Με την ευγενική χορηγία της  

 

20:15 – 21:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Xρόνιος Υποπαραθυροειδισμός & νεότερα δεδομένα: κατανοώντας και πετυχαίνοντας τον έλεγχο της νόσου

Πρόεδρος: Ι. Κεσίσογλου

Ομιλήτρια: Μ. Γιαβροπούλου

Με την ευγενική χορηγία της  

 

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 // Αίθουσα ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α

12:00 – 13:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
Σύνθετες –Επιπλεγμένες κοιλιοκήλες: Προβλήματα και Λύσεις

Προεδρείο: I. Μακρής, Γ. Χατζημαυρουδής

 

Υλικά Πλεγμάτων και Διαπύηση: Υπάρχει Συσχέτιση;

Ι. Κουτελιδάκης

Βιο-απορροφήσιμο πλέγμα Phasix: Αποτελεί λύση για την αντιμετώπιση των Σύνθετων –Επιπλεγμένων κοιλιοκηλών;

Γ. Χατζημαυρουδής

Χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας Phasix σε Σύνθετες –Επιπλεγμένες κοιλιοκήλες: Budget Impact Analysis

Ν. Μανιαδάκης 

Με την ευγενική χορηγία της 

  

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 // ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

18:30 - 19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Νεότερα δεδομένα στην διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου

Πρόεδρος: Γ. Κουράκλης

Ομιλήτρια: Α. Βαδαλούκα

Με την ευγενική χορηγία της  

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 21-24 Νοεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 7  Οκτωβρίου

Υποβολή της δημοσιευμένης εργασίας: 14 Σεπτεμβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 26 Οκτωβρίου

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 852-842
210 36 43 511
[email protected]