Εργασίες

Για να δείτε τα e-posters, που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του Συνεδρίου, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ.

Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους. Εντούτοις, η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της κάθε εγκεκριμένης εργασίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Η περίληψη υποβάλλεται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
 • Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις
 • Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να γράφονται στην ονομαστική με πεζοκεφαλαία γράμματα. Το επώνυμο θα πρέπει να ακολουθεί το όνομα και κατόπιν να τίθεται υπό μορφή εκθέτη ο αριθμός που προσδιορίζει το φορέα (π.χ. Π. Παπαδόπουλος1)
 • Το επιστημονικό κέντρο θα πρέπει να αναγράφεται με πεζοκεφαλαία γράμματα. Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα επιστημονικά κέντρα, θα πρέπει η αντιστοιχία κέντρου και ονόματος να γίνεται με νούμερα και όχι με σύμβολα (π.χ. Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”1)
 • Η περίληψη θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
  Σκοπός
  Υλικό & Μέθοδος
  Αποτέλεσμα
  Συμπεράσματα
 • Διαγράμματα, πίνακες, φωτογραφίες κλπ δεν επιτρέπονται.

Μετά την υποβολή της εργασίας, αλλαγές δεν γίνονται αποδεκτές 

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 21-24 Νοεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 7  Οκτωβρίου

Υποβολή της δημοσιευμένης εργασίας: 14 Σεπτεμβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 26 Οκτωβρίου

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 852-842
210 36 43 511
[email protected]