Θεματολογία

 • Χειρουργική Ογκολογία κατά συστήματα
 • Χειρουργική καλοήθων νόσων
 • Ανοιχτές και κλειστές κακώσεις - Τραύμα
 • Νοσογόνος Παχυσαρκία
 • Χειρουργικές Λοιμώξεις
 • Μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων
 • Αντιπαραθέσεις στη λήψη αποφάσεων
 • Εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών
 • Χειρουργική εκπαίδευση και προσομοίωση
 • Επείγουσα χειρουργική
 • Σύγχρονη απεικόνιση και χειρουργική πρακτική
 • Η συμβολή νέων τεχνολογιών στη Χειρουργική
 • Ποιότητα ζωής των χειρουργικών ασθενών
 • Νομικά προβλήματα και ηθική στην άσκηση της χειρουργικής
 • Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στην Ελλάδα
 • Γενική Χειρουργική και εξειδικεύσεις
 • Κλινικές μελέτες - Ερευνητικά πρωτόκολλα
 • Ο ρόλος του εξειδικευμένου νοσηλευτή

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 21-24 Νοεμβρίου

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών : 7  Οκτωβρίου

Υποβολή της δημοσιευμένης εργασίας: 14 Σεπτεμβρίου

Ημερομηνία γνωστοποίησης και αποδοχής εργασιών: 26 Οκτωβρίου

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 852-842
210 36 43 511
[email protected]